ZAŁOŻENIA PARKOWE

• Koncepcja rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Nysie.

• Studium krajobrazowe i koncepcja ustawienia drewnianego spichlerza galeriowego w otoczeniu Zamku Olsztyńskiego k/Częstochowy.

• Koncepcja bulwaru wzdłuż południowego nabrzeża Wyspy Mieszczańskiej we Wrocławiu.

• Konc., ZTE, PT klubu wiejskiego oraz rewaloryzacja zabytkowego parku w Godzieszowej.
OGRODY MIEJSKIE

• Koncepcja rekonstrukcji zabytkowych ogrodów zamkowych przy ul. św. Marcina we Wrocławiu.

• Projekt rekonstrukcji zabytkowego ogrodu ul. Katedralna 9 we Wrocławiu.

• Projekt rekonstrukcji zabytkowego ogrodu ul. Katedralna 7 we Wrocławiu.