Siedziba firmy:

Autorska Pracownia ach. Macieja Małachowicza
ul. Parafialna 16
52 - 233 Wrocław
NIP: 898-102-39-72


Adres biura, do korespondencji:

ul. Parafialna 16
52 - 233 Wrocław
tel. 71 345 26 54
e-mail:
zabytki@rewaloryzacja.com