Działalność projektowa prowadzona jest od 1977r.

od 1984r. Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza wchodziła w skład Spółdzielni Autorskich Pracowni Architektury "APA" we Wrocławiu Po likwidacji spółdzielni istniała przy Spółce "CM" we Wrocławiu. Od 1993r. Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza funkcjonuje niezależnie.

Specjalnością Autorskiej Pracowni są projekty architektoniczne związane z obiektami zabytkowymi i krajobrazem kulturowym.

W ramach pracowni wykonywane są również badania architektoniczne i architektoniczno-archeologiczne zabytkowych budowli i zespołów urbanistycznych, niezbędne dla ich rozpoznania i prawidłowego przeprowadzenia procesu projektowego.
Pracownia prowadzi również nadzory autorskie i konserwatorskie. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt telefoniczny.

tel. 71 345 26 54