Kierownik pracowni
dr inż. arch. Maciej Małachowicz - główny projektant, rzeczoznawca d.s. rewaloryzacji, konserwacji, fortyfikacji nowożytnej, mediewista.

Zastępcy kierownika pracowni
dr inż. arch. Anna Małachowicz
dr inż. arch. Rafał Karnicki

Współpraca:
dr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz
mgr inż. arch. Agnieszka Wolska
mgr inż. arch. Alicja Zgraja