Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia i ekspozycji oraz częściowej rekonstrukcji reliktów bastei przy ul. Szkolnej w Poznaniu

Obiekt:
Relikty baszty artyleryjskiej
ul. Szkolna 8/12, Poznań

Inwestor:
Miasto Poznań
61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek


Informacje ogólne:
W 2007 i 2008r. roku w wyniku badań archeologicznych, na dziedzińcu szpitala miejskiego im. Józefa Strusia odsłonięto relikty zewnętrznego obwodu miejskich murów obronnych - średniowiecznej bastei _ Baszty Armatniej. Były to już, obok Wieży Czerwonej(Zegarowej) i odcinków murów miejskich kolejne elementy fortyfikacji miejskich Poznania z XIII-XVI wieku, odnalezione i rozpoznane na terenie dziedzińca szpitalnego. Na przylegającym do szpitala obszarze znajdują się dalsze relikty dzieł obronnych wyeksponowane w poziomie nawierzchni m. in. na ulicy Koziej.

Celem projektu jest:
•częściowa rekonstrukcja baszty armatniej _ nadbudowanie baszty o 1 kondygnację z odtworzeniem strzelnic i wykonanie nowej galerii;
•wykonanie odwodnienia/ drenażu baszty poprzez zasypanie jej wnętrza kruszywem i wprowadzenie studzienek drenażowych;
•uformowanie terenu przyległego z uczytelnieniem przebiegu obwodu średniowiecznego muru miejskiego w nawierzchni;
•wprowadzenie ścieżki dydaktycznej - umieszczenie tablic informacyjnych.