KOŚCIOŁY

Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz z remontem elewacji i ścian wewnętrznych.

• Projekt wykonawczy odbudowy kościoła Minorytów w Brzegu.

• Projekt wykonawczy rewaloryzacji prezbiterium kościoła Piotra i Pawła w Brzegu.

• Projekt budowlany rewaloryzacji kościoła pw. Trójcy Najśw. W Przewornie, Siemisławice.

• Projekt budowlany zabezpieczenia reliktów zamku pod posadzka kościoła NMP na górze Ślęzy.

• Konc., PT odbudowy gotyckiego kościoła w Wilczkowicach.


• Konc., PT konserwacji portalu i zabezpieczenia ruin d. alumnatu we Wrocławiu.

• Konc. rozbudowy Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu- pl. Katedralny 16.

• PT kolorystyki kaplicy błogosławionego Czesława we Wrocławiu.

• PT kolorystyki barokowych kaplic Katedry Wrocławskiej: njśw. Sakramentu, św. Elżbiety, Elektorskiej.

• Koncepcja rozbudowy Klasztoru Dominikanów we Wrocławiu -pl. Dominikański.

• Projekt budowlany rewaloryzacji kościołów w Piotrowicach i Kostomłotach.


• Projekt budowlany rekonstrukcji hełmów i mostka wieżowego katedry św. Marii Magdale ny we Wrocławiu.

• Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy hełmów kościoła Aniołów Stróży w Wałbrzychu.

• Projekt budowlany i wykonawczy hełmów wieżowych kościoła św. Henryka we Wrocławiu.

• Projekt budowlany rewaloryzacji elewacji kościoła św. Jadwigi w Ząbkowicach.
KLASZTORY, PAŁACE

Projekt rewaloryzacji i przebudowy budynku przy ul. Katedralnej 4, pl. Kościelny 4 we Wrocławiu

Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej przy pl. Dominikańskim 2-4 we Wrocławiu.

• PT rewaloryzacji gotyckich elewacji zachodniej części klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.

• Projekt budowlany rewaloryzacji elewacji d. pałacu opatów Henrykowskich, ul. Krzywa 12 w Ząbkowicach Śląskich.

• Konc., PT rozbudowy klasztoru Sióstr de Notre Dame w Widawie.

• PT rewaloryzacji gotyckich elewacji zachodniej części klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.
OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

• Świdnica, rewaloryzacja budynków w zespole Kościoła Pokoju

• Konc. rewaloryzacji bud. parafii św. Jakuba w Sobótce.

• Konc. odbudowy d. alumnatu we Wrocławiu - pl. Katedralny 3.

• Konc., PT rewaloryzacji i rozbudowy bud. parafii św. Piotra i Pawła w Legnicy.