Projekt remontu elewacji budynku przy pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu

• Projekt budowlany rewaloryzacji elewacji pałacu w Brzezince Oleśnickiej.

• Studium krajobrazowe i koncepcja ustawienia drewnianego spichlerza galeriowego w otoczeniu Zamku Olsztyńskiego k/Częstochowy.

• Projekt budowlany rewaloryzacji szachulcowego spichlerza w Galowicach.
• PT adaptacji estakad kolejowych na ciąg usługowo- handlowy ul. Bogusławskiego, Nasypowa we Wrocławiu.

• Koncepcja odbudowy młynów św. Klary we Wrocławiu.

• Konc. adaptacji XIX wiecznego pałacu na przedszkole - Szczodre.

• Konc. schroniska dla bezdomnych _ Szczodre.

• Konc., Zakładu Balneoterapii w Lądku Zdroju ul. Bema 3.

• Konc., ZTE rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku- Wrocław, ul. św. Jadwigi 3/4.

• PT rozbudowy Centrum Badań Kosmicznych PAN ul. Kopernika we Wrocławiu.