Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany remontu elewacji budynku przy pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu

Inwestor: 'Nasz Dom' sp. z o. o.

Obiekt: Budynek pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek