Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej przy pl. Dominikańskim 2-4 we Wrocławiu.

inwestor: Klasztor OO. Dominikanów pl. Dominikański 2 50-159 Wrocław

Obiekt: Klasztor Dominikanów Wrocław, pl. Dominikański 2-4

Działka nr: Obręb Stare Miasto, AM 27, dz. nr 39/1

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Anna Małachowicz
mgr inż. arch. Iwona Misek

Założenia projektowe:
wymiana stolarki okiennej na nową _ stylową, okna drewniane wg projektu indywidualnego, oraz wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Charakterystyka obiektu:
Budynki wchodzące w skład zespołu klasztoru OO. Dominikanów, barokowy d. refektarz oraz fragment skrzydła d. poczty, znajdują się w bezpośrednim otoczeniu kościoła św. Wojciecha w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Są wpisane do rejestru zabytków pod nr 24 z dnia 23.10.1961 r. oraz 240/24 z dnia 10.12.2003 r.

Charakterystyczne parametry budynku: W skład zespołu klasztoru Dominikanów wchodzą budynek barokowy o wysokości 1 kondygnacji z poddaszem użytkowym i fragment budynku dawnej poczty wzdłuż ul. Jasińskiego o wys. 3 kondygnacji z poddaszem użytkowym.

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe obiektu: powierzchnia zabudowy 508,30m2 powierzchnia netto ~1210,85 m2 kubatura ~7657 m3 wysokość budynku barokowego 12,07 m wysokość budynku dawnej poczty 17,61 m