Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany i wykonawczy adaptacji wieży Kościoła Farnego w Gubinie wraz z remontem elewacji i ścian wewnętrznych.

Inwestor: Gmina Gubin
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
Obiekt: Wieża Kościoła Farnego w Gubinie
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek


Ogólne założenia projektowe:

rewaloryzacja elewacji wieży,
przywrócenie podziału wieży na kondygnacje _ stropy monolityczne, żelbetowe
nowoprojektowane klatki schodowe, łączące poszczególne kondygnacje, o konstrukcji stalowej _ spawanej
remont istniejących zabytkowych kręconych klatek schodowych zlokalizowanych w grubości muru
przeszklenie otworów okiennych, szklenie w ramie stalowej, pojedyncze, szkło bezpieczne _ hartowane
wprowadzenie zamknięć otworów drzwiowych i przejść, zamknięcia stylizowane
renowacja i uzupełnienie lica ścian _ lico ceglane i tynk
wprowadzenie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia.


Charakterystyka obiektu:

Kościół Farny w Gubinie jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 281. Wieża, będąca przedmiotem opracowania, zlokalizowana jest w zachodniej elewacji kościoła.

Zabytkowa wieża o konstrukcji murowanej, ceglanej. Elewacje o licu ceglanym z licznymi gniazdami po maczulcach. Podzielona gzymsami ceglanymi, zwieńczona blankowaniem o formie _jaskółczych ogonów_. Wieża jest zwieńczona kopułą z sygnaturką. Na elewacji symetrycznie rozmieszczone są blendowania oraz otwory okienne. W parterze wieży znajduje się główne wejście do obiektu. Wieża posiada dwie okrągłe klatki schodowe w grubości muru, projektowane jest podzielenie na 11 kondygnacji.

Proponowane jest wprowadzenie funkcji użytkowej celem jak najlepszego zachowania obiektu. Wykorzystanie wieży jako punktu widokowego oraz jej wnętrz jako sal np. ekspozycyjnych z pewnością wzbogaci ofertę turystyczną miasta.