Informacje dt. praw autorskich

Projekt rewaloryzacji i przebudowy budynku przy ul. Katedralnej 4, pl. Kościelny 4 we Wrocławiu


Inwestor: Kuria Metropolitalna Wrocławska

Obiekt: d. Orphanotropheum

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Anna Małachowicz