Informacje dt. praw autorskich

Projekt remontu kamienicy przy ul. Czajowskiego 11 we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Zasobu Komunalnego
Obiekt: kamienica przy ul. Czajowskiego 11 we Wrocławiu
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki