Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany/ wykonawczy punktu widokowego przy projektowanej ekspozycji bramy Zamku w Kruszwicy.

Inwestor: Urząd Miejski w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Obiekt: Punkt widokowy
Kruszwica
Działka nr: dz. nr 248, obręb 2, ark. 5, Kruszwica

Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek


Informacje ogólne:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drewnianego pomostu punktu widokowego o formie nawiązującej do historycznego, znanego z XVII-wiecznej ikonografii Zamku w Kruszwicy, drewnianego mostu zwodzonego _ wieszakowego.

Charakterystyka obiektu:
Pomost widokowy połączony z reliktami średniowiecznej bramy zamkowej nawiązuje formą do znanego z ikonografii zwodzonego mostu Zamku w Kruszwicy (rycina Swidde wg rysunku Dahlberga). Pomost posiada 5 drewnianych filarów, opartych na licowanych kamieniem żelbetowych fundamentach (mikropale do głębokości 71,5 m n.p.m.). Pomost drewniany gr. 8 cm (2 warstwy desek), zabezpieczony balustradą drewnianą o wys. 1,1 m. Od pn-zach zabezpieczony jest konstrukcją wieszakowego mostu zwodzonego. Istnieje możliwość uruchomienia części zwodzonej (pokazy opuszczania i podnoszenia mostu). W przyszłości, po uzyskaniu odrębnych uzgodnień, most może połączyć istniejące podgrodzie ze wzgórzem zamkowym i stanowić główne wejście na teren Zamku.