Informacje dt. praw autorskich

Projekt remontu kamienicy przy ul. Krzywoustego 266 we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Zasobu Komunalnego
Obiekt: Kamienica przy ul. Krzywoustego 266, Wrocław,
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Rafał Karnicki
mgr inż. arch. Iwona Misek