Informacje dt. praw autorskich

PROJEKT SCALENIA KOLORYSTYKI WNĘTRZA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. JADWIGI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH - SADLNO

Inwestor: Parafia św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich
Obiekt: Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich - Sadlno
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Krystyna KretOpis obiektu
Początkowo w Sadlnie wybudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem św. Wita. Prawdopodobnie powstała ona około 1204 lub 1208 roku. Drewniany kościółek został rozebrany w 1477 roku. Nowy murowany, kryty gontem kościół otrzymał również nowe wezwanie - św. Jadwigi, która była fundatorką drewnianej świątyni. Od roku 1560 świątynia należała do protestantów, by w roku 1629 powrócić znowu w posiadanie katolików. W 1682 roku pożar poważnie uszkodził kościół. W 1706 roku kościół został rozbudowany, a w 1721 roku wybudowano wieżę. Ponieważ stan techniczny świątyni nadal był bardzo zły, rozebrano gotycki kościół i wybudowano nowy w stylu barokowym. Prace rozpoczęto w 1754 roku, trwały one do 1756 roku. W 1758r. Na sklepieniu kościoła umieszczono freski autorstwa Steinera. W październiku 1918 roku w kościele wybuchł pożar, który zniszczył doszczętnie ołtarz św. Wita oraz uszkodził freski na sklepieniu. We wnękach portalu zachowały się szczątkowo malowidła ścienne z wizerunkami św. Marii Magdaleny i św. Piotra.

Remont elewacji został wykonany na podstawie wcześniejszego projektu z 2000rOgólne założenia projektowe
Głównym założeniem projektu jest scalenie kolorystyki wnętrza kościoła w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie historycznej kolorystyki kościoła. Projektowany kolor podporządkowany jest jednocześnie istniejącej bogatej zabytkowej dekoracji malarskiej kościoła tak, by stanowił dla niej kompozycyjną ramę. Zakres prac malarskich obejmuje jedynie monochromatyczne partie ścian. Konserwacja polichromii zostanie wykonana w odrębnych etapach na podstawie programu konserwatorskiego.