Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany remontu elewacji kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Świebodzicach

Inwestor: Parafia rzymsko - katolicka
pw. św. Piotra i Pawła w Świebodzicach
Obiekt: Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Świebodzicach
Autorzy:
dr inż. arch. Maciej Małachowicz
mgr inż. arch. Krystyna KretOpis obiektu
Kościół został wybudowany wg proj. Chrystiana Schultza w latach 1776-1778. Założenie na planie krzyża z wieżą od strony zachodniej. Od wschodu wznosi się kwadratowa wieża z dzwonnicą opasana zdwojonymi pilastrami. Nad balustradą z wazami kwiatowymi przechodzi ona w ośmioboczną wieżę zwieńczoną dwugaleryjnym hełmem i iglicą zakończoną kulą i krzyżem. Elewacja kościoła ma wystrój barokowo-klasycystyczny. Przed 1898 roku istniała niższa kwadratowa wieża zwieńczona 4 - spadowym dachem zachowana obecnie poniżej galerii zewnętrzne

Ogólne założenia projektowe
Nałożenie na istniejący tynk nowego tynku barwionego w masie ma w sposób znaczący poprawić wygląd kościoła. Dobór kolorystyki opiera się na badaniach stratzgraficynzch i zasadach kompozycji barokowej i klasycystycznej na fragmentach późniejszych kościoła. Zakłada się również wymianę fragmentów uszkodzonych jak i uzupełnienie ubytków w elewacji.